Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Rakkestad flyplass, Åstorp

Rakkestad Flyplass AS har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for Rakkestad flyplass, Åstorp.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 19/19454


Høringsfristen er satt til 5. april 2020.

Publisert: 08.01.2020