Hopp til innhold

Høring - forslag til endringer i forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet har på høring forslag til endringer i forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter –bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften gjelder for helikopteroperatører når de skal vurdere om et helikopterdekk er egnet for bruk, men vil indirekte ha betydning også for eiere av helikopterdekk og helikopterdekkoperatører.

Interesserte som har kommentarer til forslaget til endringer bes om å sende disse til Luftfartstilsynet, primært per e-post til postmottak@caa.no. Høringsuttalelser bes merket med referansenummer 18/02954. Man må ikke være blant høringsinstansene for å sende inn svar på en høring.

Høringsfrist 8. oktober 2020.

Spørsmål om høringen kan rettes til:

  • flyoperativ inspektør Ørnulf Lien, lie@caa.no
  • flyplassinspektør Per Helge Wilhelmsen, phw@caa.no

På grunn av ferieavvikling vil eventuelle spørsmål ikke bli besvart før medio august.

Sjøfartsdirektoratet har på høring forslag til ny forskrift om helikopterdekk på flyttbare innretninger.

Se informasjon på Sjøfartsdirektoratets internettside.

Publisert: 09.07.2020