Hopp til innhold

Høyring - konsesjon for landingsplassar i samband med arrangementet Ekstremsportveko

Stiftinga Ekstreme Voss har søkt om fornying av konsesjon til å drive landingsplassar som brukast under Ekstremsportveko. Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev er lagd ved, saman med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om fornying.

Høyringsutsegner kan sendast på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne utsegna med ref: 18/15843.

Høringsfristen er satt til 29. mai 2019.

Publisert: 17.04.2019