Hopp til innhold

Høring - Ny forskrift om luftromsorganisering

Luftfartstilsynet foreslår i denne høringen en ny forskrift om luftromsorganisering.

Høringsnotat, samt forslag til forskrift og veiledningsmateriale, er vedlagt.

Høringsfristen er satt til 27. mars 2020.

Høringssvar bes sendt pr e-post til: postmottak@caa.no Merk høringssvaret med saksnummer: 18/19054. Også andre enn høringsinstansene kan sende svar på høringen.

Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler Finn O. Meling, fom@caa.no.

Publisert: 20.12.2019