Hopp til innhold

Høring – forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) basert på ICAO endring 8 til Doc 4444, PANS-ATM

Forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, også kalt BSL G 8-1, nedfeller hvilke regler som skal følges ved utføring av lufttrafikkledelse og lokal flygeinformasjonstjeneste.

Det vesentlige ved forskriften er at den gjennomfører de globale reglene som fremkommer i ICAO Doc 4444 PANS-ATM (heretter kalt PANS-ATM), som forskrift i Norge. I tillegg defineres en del norske særbestemmelser.

ICAO har vedtatt endring nr. 8 til PANS-ATM som trådte i kraft 8. november 2018. Luftfartstilsynet foreslår en endring i BSL G 8-1 tilpasset de siste endringene i PANS-ATM.

Merk kort høringsfrist: 28. februar.

 

Publisert: 17.01.2019