Hopp til innhold

Høring - utkast til forskrift om sivil statsluftfart

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om sivil statsluftfart.

Høringsfristen er satt til 1. juni 2019.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 17/04879.

Publisert: 15.03.2019