Hopp til innhold

Høring - Utkast til felleseuropeiske regler om standardscenarioer for droneoperasjoner i spesifikk kategori

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået EASA har utarbeidet utkast til regler for såkalte standardscenarioer til bruk for droneoperatører som vil måtte operere etter reglene for spesifikk kategori i forordning (EU) 2019/947.

EASAs utkast til regler sendes herved på høring i Norge. Høringsfristen er satt til 16. desember 2019.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø.

Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 19/18089.

Publisert: 15.10.2019