Hopp til innhold

Høring - søknad om konsesjon for Stavanger helikopterplass, Ullandhaug

Helse Stavanger HF har fremlagt en søknad om konsesjon for helikopterplass ved nye Stavanger Universitetssjukehus, Ullandhaug

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 18/13325.

Høringsfristen er satt til 15. juli 2019.

Publisert: 05.04.2019