Hopp til innhold

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ved filminnspilling

Luftfartstilsynet har mottatt søknad om å opprette et midlertidig restriksjonsområde i perioden 25. mars – 2. april 2019, forbindelse med innspilling av en film i Nordmarka i Nittedal kommune.

Filminnspillingen vil medføre helikoptertrafikk med flere helikoptre i lav høyde og i høy fart på et begrenset område. Dette øker risikoen for nærhendelser med annen lufttrafikk i området, både bemannet og ubemannet luftfart. For å unngå sammenstøt eller andre luftfartsulykker i forbindelse med filminnspillingen, planlegger Luftfartstilsynet å opprette et midlertidig restriksjonsområde som forbyr andre bemannede og ubemannede luftfartøy å fly inn i området.

Saken sendes nå på høring. Høringsdokumentene finnes vedlagt.
På grunn av kort tid til restriksjonsområdet planlegges aktivert ber Luftfartstilsynet om høringsuttalelser innen 15. mars 2019.

Eventuelle høringsuttalelser merkes med ref. 19/04219 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no

Publisert: 05.03.2019