Hopp til innhold

Høring - Innføring av nye sertifikatnummer

Luftfartstilsynet vurderer å endre sertifikatnummer-systemet og gå bort fra bruk av fødselsnummer som sertifikatnummer.

Før Luftfartstilsynet eventuelt endrer de ulike sertifikatnumrene ønsker vi å kartlegge hvilke konsekvenser dette har for luftfartsaktører, sertifikatinnehavere og myndigheter, samt hvordan en eventuell omlegging bør gjennomføres.

Luftfartstilsynet ønsker innspill på om og i tilfelle hvordan en endring av sertifikatnummersystemet bør gjennomføres.

Innspill sendes til postmottak@caa.no eller Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 BODØ. Vi ber om at innspill merkes 19/00767. Eventuelle spørsmål kan rettes til personvernombud Torgeir Øines, tor@caa.no eller 906 38 699.

Høringsfristen er satt til 30. august 2019

Publisert: 17.06.2019