Hopp til innhold

Høring - endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1)

Luftfartstilsynet har nå ute på høring endringer i forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1). Endringene gjelder opprydding og redigering av uklare samt utdatert regler, bedre tilpasning av reglene til utdanningsbehovet, samt styrke tilsynet med instruktører som driver virksomhet fra tredjeland.

Høringenes dokumenter finnes vedlagt. 

Eventuelle svar på høringen må være Luftfartstilsynet i hende 4. oktober 2019.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no . Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at svaret merkes med saksnummer: 18/12000.

Publisert: 25.07.2019