Hopp til innhold

Høring om forslag til endring av bestemmelser om Class D Compartments (lasterom) - NPA 2019-02

Luftfartstilsynet har på høring EASAs forslag til endring (NPA) 2019-02 «Class D compartments», som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) 2015/640, som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. juni 2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part-26 (publisert som BSL B 4-3).

Formålet med dette endringsforslaget er å ta opp spørsmålet om potensielle ukontrollerbare branner i klasse D-rom av store fly som brukes til kommersiell lufttransport (CAT). Målet er å innføre krav i Part-26 for å opplyse om at alle operative store fly som brukes til kommersiell lufttransport (CAT) – innen tre år etter endringen av forordningen – skal ha klasse D-last eller bagasjerom omgjort til:

(a) klasse C-rom, hvis de er involvert i kommersielt lufttransport av passasjerer, eller

(b) enten klasse C eller klasse E-rom, dersom de bare er involvert i kommersiell lufttransport med kun frakt

Det foreslås også å endre CS-26 for å gi spesifikasjoner som skal brukes til å vise samsvar med det nye kravet i Part-26.

Spørsmål eller tilbakemeldinger

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Lissi M. D. Rasmussen, e-post lmr@caa.no, telefon 982 61 685. 

Høringsfristen er 20. mai 2019. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk e-posten eller brevet med saksnummer 19/04251.

Publisert: 08.03.2019