Hopp til innhold

Høring - endring av forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste

Luftfartstilsynet har nå ute på høring endringer i forskrift 27. juni 2011 nr. 654 om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1). Endringene knytter seg til utvidelse av intervaller og intervalltoleranse for gjennomføring av kontrollflyging av anlegg for kommunikasjon, navigasjon og overvåking i lufttrafikktjenesten.

Høringsbrev og utkast til forskrift med Vedlegg 1 publiseres på Luftfartstilsynets nettside.

Kontaktpersoner for høringen er sjefingeniør flysikring Gunn Marit Hernes, epost: gmh@caa.no, telefon: 98261779, og juridisk seniorrådgiver Asgeir Fløgum Vågan, epost: afv@caa.no, telefon: 93861691.

Eventuelle høringskommentarer kan sendes til postmottak@caa.no og merkes med ref. 17/17315. Høringsfrist er 1. mars 2018.

Publisert: 21.12.2017