Hopp til innhold

Høringsnotat - Utkast til felleseuropeiske regler for droner i åpen og i spesifikk kategori

EASA har publisert opinion 01/2018 som inneholder utkast til felleseuropeiske forordningsregler for droner i åpen og i spesifikk kategori. Sivil luftfart er omfattet av EØS-avtalens virkeområde. Forordningene vil derfor bli EØS-gjennomført i Norge etter at de er vedtatt. Opinion 01/2018 sendes herved på høring.

Eventuelle svar på høringen må være Luftfartstilsynet i hende 24. august 2018.

Høringssvar bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Det bes om at svaret merkes med saksnummer: 16/10239.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):
Publisert: 02.07.2018