Hopp til innhold

Høring av utkast til gjennomføringsforskrift i forbindelse Part-66 L - endringsforordning til forordning (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har tidligere sendt Opinion 5/2015 «B2L and L Part-66 aircraft maintenance licences» på høring fra 03.08.2015 - 04.11.2015. Opinion 5/2015 er grunnlaget for forordning (EU) 2018/1142 av 14. august 2018 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver. Forordning (EU) nr. 1321/2014 er gjennomført gjennom forskrift 7. mai 2015 nr. 488 – vedlikeholdsforskriften.

I tillegg til den høringen som tidligere er gjennomført av bestemmelsene i forordningen, sendes nå på høring utkast til forskrift som skal endre vedlikeholdsforskriften i forbindelse med innføring av det nye Part-66 L (sertifikat for vedlikehold av ikke-kommersielle mindre luftfartøy), og oppnevnelse av et sakkyndig organ.

Høringsnotat finnes på våre hjemmesider https://luftfartstilsynet.no/horinger/ hvis noen av høringsinstansene ønsker å få tilsendt høringsnotat per post kan det gis beskjed om dette til Luftfartstilsynets sentralbord, telefon 75 58 50 00.

Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 31. desember 2018. Merknader bes sendt per epost til postmottak@caa.no eller Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 15/02792.

Publisert: 19.11.2018