Hopp til innhold

Høring - søknad om konsesjon for helikopterplass ved UNN Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fremlagt en søknad om konsesjon for en midlertidig helikopterplass i tilknytning til sykehuset i Narvik.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 18/12718.

Høringsfristen er satt til 12. november 2018.

Publisert: 28.08.2018