Hopp til innhold

Høring - søknad om konsesjon for helikopterplass i Steinkjer, Norsileiret

Steinkjerbygg KF har fremlagt en søknad om konsesjon for en ny helikopterplass på Norsileiret i Steinkjer.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Steinkjerbygg KF.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 17/18581.

Høringsfristen er satt til 15. juni 2018.

Publisert: 17.04.2018