Hopp til innhold

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Harstad helikopterplass, Stangnes.

Heli Team AS har søkt om fornyet konsesjon for Harstad helikopterplass, Stangnes.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene fra Heli Team AS.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 17/03628.

Høringsfristen er satt til 15. juni 2018.

Publisert: 03.05.2018