Hopp til innhold

Høring - Small amendments 2018

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) på grunn av to nye EU - rettsakter, en endringsforordning til forordning (EU) 2015/1998 og kommisjons beslutning C( 2015 ) 8005.

Med jevne mellomrom er det behov for endring og klargjøring av securityregelverket. Endringene omfatter i det vesentligste reglene om bakgrunnssjekk av personell i luftfarten og endringer i teknisk utstyr og bruk av utstyr for å avdekke sprengstoff i sko (SED) og eksplosiv gass/damp (Exp losive Vapour Detection – EVD) . Samtidig er det gjort en rekke presiseringer og justeringer i forordning (EU ) 2015/1998 i kapittel 1, 3, 4, 5, 6, 11 og 12.

Eventuelle svar på høringen må være mottatt av Luftfartstilsynet senest 15. februar 2019.

Høringssvar bes sendt per e-post til: postmottak@caa.no. Merk høringssvaret med saksnummer: 18/19599. Merk at også andre enn høringsinstansene kan sende svar på høringen.

Spørsmål om høringen kan rettes til:
Juridisk seniorrådgiver Sissel Walla Strandås sst@caa.no.

Publisert: 19.12.2018