Hopp til innhold

Høring – NPA 2018-12 – reduksjon av rullebanehendelser – forslag til endring av forordning (EU) 2015/640 Part-26

Luftfartstilsynet har på høring EASAs NPA 2018-12 «Reduction of runway excursions», som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) 2015/640, som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. juni 2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part-26 (publisert som BSL B 4-3).

Målet med dette endringsforslaget er å redusere antall rullebanehendelser under landinger ved hjelp av designrelaterte midler, slik at flybesetningen får bedre støtte i prosessen med å identifisere og håndtere risikoen for en langsgående rullebanehendelse.

Nærmere informasjon om høringen finner du på våre nettsider under høringer. Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Lissi M. D. Rasmussen, epost lmr@caa.no , telefon 982 61 685. Høringsfristen er 10. januar 2019. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Vennligst merk e-posten eller brevet med saksnummer 18/16995.

Publisert: 19.10.2018