Hopp til innhold

Høring - etablering av «sovende» restriksjonsområder over Oslo-området

På bakgrunn av mottatt søknad fra, og etter samråd med, Oslo politidistrikt vurderer Luftfartstilsynet å opprette 8 «sovende» restriksjonsområder i luftrommet over Oslo-området. Merk: Ny høringsfrist er 15. juli.

Oslo politidistrikt har over tid sett behov for etablering av restriksjonsområder over hovedstadsområdet og over traseen sørover mot hovedstaden fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Det er behov for at slike områder kan bli aktivert på kort varsel og med begrenset varighet. Statsbesøk, andre større arrangementer eller andre spesifikke og alvorlige trusselsituasjoner kan være eksempler på når det er aktuelt å aktivere slike områder.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Høringsfrist til Luftfartstilsynet var i utgangspunktet 31. mai 2018, men er utsatt til 15. juli.

Publisert: 09.05.2018