Hopp til innhold

Konsultasjon om avgifter for bruk av lufthavner

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring i forbindelse med evaluering av avgifter for bruk av lufthavner.

Flyselskaper betaler lufthavnavgifter for tilgang til en lufthavns fasiliteter og tjenester. Direktiv 2009/12 om lufthavnavgifter er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 17. desember 2014 nr. 1802 om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. EU-kommisjonen har igangsatt en evaluering av direktiv 2009/12 og gjennomfører for tiden en åpen høring hvor alle organisasjoner og innbyggere inviteres til å komme med innspill til arbeidet.

Fristen for å og tilbakemeldinger er 26. juni 2018.

Du finner mer informasjon om konsultasjonen her.

Publisert: 20.04.2018