Hopp til innhold

Opplæring i spesifikk kategori

Samarbeidsavtale mellom droneskoler og Luftfartstilsynet

Som en forberedelse på kommende krav i regelverket vil Luftfartstilsynet legge til rette for et frivillig samarbeid med droneskoler. Samarbeidet skal fremme opplæring i luftfart med droner og bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling.

Det er mange tilbydere av droneutdanning i Norge og dette området av bransjen står uregulert per i dag. Det nye felleseuropeiske regelverket ble innført 1. januar 2021 og fra 2. desember 2021 vil det bli et krav for operatører som skal deklarere etter et standardscenario at de får sin praktiske utdanning kontrollert av en tredjepart, «recognised entity». Luftfartstilsynet legger derfor til rette for et frivillig samarbeid, hvor hensikten er å etablere et rammeverk for å fremme bruk av skoler til opplæring i luftfart med droner. 

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen skal også medvirke til erfarings- og kunnskapsutveksling med mål om å forbedre partenes arbeid innenfor området. For å oppnå dette etablerer avtalen et sett rettigheter og plikter beskrevet i avtalens punkt 2. Samarbeidsavtalen vil dessuten forberede skolene på de kommende krav til skoler i det felleseuropeiske regelverket. I første rekke krav i forordning (EU) 2020/639 til «Recognised Entities» som skal gjelde fra 2. desember 2021. Vedlegget til denne avtalen er basert på krav i dette regelverket.

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum for droneskoler inngår som en del av samarbeidet mellom Luftfartstilsynet og skoler som har inngått samarbeidsavtale. Samarbeidet skal medvirke til erfarings- og kunnskapsutveksling med mål om å forbedre partenes arbeid innenfor området. Samarbeidet vil dessuten forberede skolene på de kommende krav til skoler i det felleseuropeiske regelverket som beskrevet i samarbeidsavtalen med vedlegg.

 • Samarbeidet med droneskoler skal fremme standardisering av skoling i dronesegmentet.
 • Samarbeidet med droneskoler skal bidra til erfaringsutveksling og bedring av sikkerheten i opplæring og skoling i dronesegmentet.
 • Samarbeidet med droneskoler vil være kompetansebyggende for Luftfartstilsynet og skolene som driver opplæring i dronesegmentet.

Samarbeidende skoler

Disse droneskolene inngår i samarbeidsavtalen med Luftfartstilsynet:

 • Airwatch AS
 • Andøya Space AS
 • Drone AS
 • Droneakademiet AS
 • Veidekke Entreprenør AS

Skoler som har deklarert for opplæring i Standardscenario (STS)

 • Droneakademiet AS - NO.REC.0001
 • Tiepoint AS - NO.REC.0003
 • Airwatch AS - NO.REC.0004

Ta kontakt

I vedleggene nedenfor finnes samarbeidsavtalen med vedlegg. Ved interesse skal driftshåndboka, oversikt over skolens ledelse og personell og eventuell annen relevant informasjon sendes til postmottak@caa.no