Hopp til innhold

Eksamen for standardscenario (STS)

STS-eksamen er tilgjengelig på trafikkstasjonene i Norge. Denne må du ta for å kunne fly operasjoner etter STS-01, 02 og PDRA-S01 og S02.

Fra mars 2023 vil det ved Statens vegvesens trafikkstasjoner bli gjort tilgjengelig ytterligere ett sett med eksamensspørsmål for STS, i tillegg til den prøven som allerede i dag er tilgjengelig. Dette nye settet blir tilgjengelig for kandidater som tidligere har bestått teorieksamen A2. Bakgrunnen er at EASA-regelverket tilsier at disse kandidatene har krav på å bli fremstilt for en eksamen som inneholder færre spørsmålskategorier enn for kandidater uten A2 fra tidligere. Kategoriene tilhørende A2-eksamen er utelatt i det nye settet. Settet inneholder 30 spørsmål, og det kreves minst 23 korrekte svar for å bestå prøven.

Koden til dette nye eksamenssettet blir «DRONEA2STS» og navnet blir «Utvidelse av A2 til STS». Det anbefales å oppgi dette til betjeningen ved trafikkstasjonen, for å være helt sikker på å få forelagt den riktige prøven. Kandidater med A2 kan fortsatt velge å gjennomføre den opprinnelige prøven, dersom dette er det foretrukne. Den har kode «DRONESTS» og navnet «Drone standard scenario».

Denne prøven inneholder 40 spørsmål, og kravet er minst 30 korrekte svar for å få et bestått resultat. Kandidater uten A2 fra tidligere, kan ikke velge. De er fortsatt nødt til å gjennomføre den opprinnelige og sistnevnte prøven for å få registrert en godkjent STS-teorieksamen.