Gjelder deling av kostnader for anneks II luftfartøy?

Dette er ikke avgjort på nåværende tidspunkt. Det vil bli utarbeidet en nasjonal driftsforskrift som beskriver hvilke EASA-regler som også skal gjelde for anneks II-luftfartøy.
Publisert: 18. apr 2018