Gjelder deling av kostnader for anneks II luftfartøy?

Ja, spleiseflyging er tillatt med anneks II luftfartøy. Disse er også kjent som luftfartøy med nasjonal sertifisering. Les mer om rammene i Forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy

 

Sist oppdatert: 30. nov 2022