Hang-, speed- og paraglider

Foto: Ole Johnny Rønneberg

Hanggliding har i Norge vært drevet siden midten av 1970-tallet i regi av Norges Luftsportsforbund (NLF). I 1986 ble også paragliding en del av seksjonen i NLF. Speedgliding er den siste grenen som ble en del av seksjonen i 2010.

I dag finner du hang-, para- og speedriderklubber over hele landet. For å fly hang-, para-, eller speedglider i Norge, må man være tilknyttet en organisasjon som er godkjent av Luftfartstilsynet for å drive opplæring, trening, vedlikehold av utstyr og styring av aktiviteten. Med andre ord må organisasjonen ha et sikkerhetssystem på plass. Mer informasjon om sikkerhetssystem for hang-, para-, og speedglider finner du her: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider (BSL D 4-7).

Regelverk

Det stilles strenge krav til et godkjent sikkerhetssystem. Luftfartstilsynet fører tilsyn med sikkerhetssystemet for å forsikre oss om at aktiviteten foregår i tråd med gjeldene regelverk.

Per i dag finnes det kun ett godkjent sikkerhetssystem for hang-, para- og speedgliding i Norge. Dette eies av Norges Luftsportsforbund (NLF).

Norges luftsportsforbund har gjennom sitt godkjente sikkerhetssystem, mulighet til å utdanne hang-, para-, og speedglider piloter. I tillegg kan du få mulighet til å få en introduksjon til sporten gjennom en tandemtur med hang- eller paraglider. All utdanning foregår i regi av klubber tilknyttet NLF. Mer informasjon om dette finner du her.

Hvordan komme i gang med hang-, speed eller paraglider

Dersom du ønsker å vite mer om flyging med hang-, speed eller paraglider, kan du ta kontakt med Norges Luftsportforbund.