Hopp til innhold

Kreves det vandelsattest for å bli pilot?

Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til flyplassene.
Publisert: 30.04.2018