Hopp til innhold

Hvordan kan jeg dokumentere at jeg har gjennomført MCC kurs?

Alle som gjennomfører ATP integrert utdanning, må også gjennomføre kurs i MCC (Multi-crew cooperation). Skolen skal utstede et eget bevis som viser at dette er gjennomført og dokumentere dette når du søker om sertifikat. Luftfartstilsynet vil da registrere dette i vår database og du vil få en påtegning med MCC i merknadsfeltet i ditt sertifikat.

De som gjennomfører modulær utdanning og som i ettertid gjennomfører et «frittstående» MCC-kurs, skal også få utstedt et kursbevis fra ATOen. Dette beviset må du ta vare på, slik at du kan legge ved en kopi av beviset når du søker om en typerettighet hvor det er krav til gjennomført MCC-kurs.

Det er enkelte flyselskap som nå spør etter dokumentasjon på gjennomført APS MCC (Airline Pilot Standards MCC). Det er ikke et regelverkskrav å gjennomføre denne typen MCC-kurs. Vi som luftfartsmyndighet registrerer kun om det er gjennomført MCC-kurs eller ikke. Det vil derfor ikke gå frem av merknaden i sertifikatet om du har gjennomført vanlig MCC-kurs eller APS MCC. Skolen er ansvarlig for å utstede et bevis hvor det går frem hvilket av disse kursene du har gjennomført og du kan da vise dette til de selskapene som spør etter slik dokumentasjon.

 

Publisert: 26.10.2022