Hopp til innhold

Hvordan kan jeg dokumentere at jeg har gjennomført Advanced UPRT kurs?

Alle som gjennomfører integrert utdanning til CPL, må også gjennomføre kurs i Advanced UPRT (Upset Prevention and Recovery Training). De som ikke fikk gjennomført dette kurset under sin utdanning, kan gjennomføre kurset i ettertid ved en godkjent flyskole (ATO).

Luftfartstilsynet registrerer ikke i vårt fagsystem om du har gjennomført Advanced UPRT eller ikke. Derfor må du selv passe på at det legges ved dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til Advanced UPRT når du søker om godkjenning av en typerettighet hvor det er krav til gjennomført kurs i Advanced UPRT.

Det er skolens ansvar å utstede et bevis til deg etter gjennomført og bestått kurs (FCL.745.A(b)). Dette gjelder både for de som går integrert utdanning og de som gjennomfører kurset i ettertid.

 

Publisert: 26.10.2022