Hopp til innhold

Jeg har både sertifikat fra tredje land og EASA Part-FCL sertifikat med samme rettighet (uten begrensning). Rettigheten i tredjeland sertifikat er gyldig mens den er utløpt i EASA Part-FCL sertifikatet. Hvordan fornyer jeg en utløpt rettighet i mitt Part-FCL sertifikat, når jeg har gyldig rettighet i sertifikat fra tredjeland. Hva er framgangsmåten?

For å fornye utgått rettighet i Part-FCL sertifikat skal krav i FCL.740 være oppfylt. Ettersom du har gyldig rettighet på ditt sertifikat fra tredjeland, behøver du ikke å gjennomføre oppfriskningstrening. Teori krav i FCL.025 eller instrument krav i FCL.625 må være oppfylt.

Følgende dokumentasjon skal sendes postmottak@caa.no, samlet etter bestått PC-skjema. Du legger ved skjema NF-1141:

  • Kopi av PC skjema (Part-FCL)
  • Kopi av kontrollantens sertifikat og kontrollantbevis (Part-FCL) samt medical iht. EDD
  • Dersom du benytter en FSTD eller FFS skal du dokumentere at den er EASA godkjent
Sist oppdatert: 19.07.2023