Hopp til innhold

Hvilken dokumentasjon skal sendes inn til Luftfartstilsynet for utstedelse av PPL EASA-sertifikat?

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema: Kopi av ICAO- eller FAA-sertifikat. Kopi av flygetidsbok: side med utsjekker («endorsements»), de to siste loggførte sidene (som dokumenterer total tid, med mer) og kopi av gyldig EASA medical (legeattest). Prøvedokumentasjon for bestått Language Proficiency test (Ref. Part. FCL.055). Annen relevant dokumentasjon. For gjeldende regelverk, se artikkel 8, samt vedlegg III «Conditions for the acceptance of licences issued by or on behalf of third countries», i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, forordning (EU) 1178/2011 med relevante endringer.
Publisert: 27.04.2018