Hopp til innhold

Spørsmål og svar om bakgrunnssjekk

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om bakgrunnssjekk.

Hva er status på min bakgrunnssjekk?

Status kan du sjekke på Min side på våre nettsider. Der vil det stå om du har gyldig bakgrunnssjekk. Om du ikke har det vil det stå at din søknad er under behandling (det kan være at vi venter på politiattesten). Har søknaden din blitt avslått får du brev om dette.

Det har stått «Under behandling» lenge på min søknad, og andre som søkte samtidig har fått godkjent?

Har du noe på politiattesten? Da tar ofte saksbehandlingen lenger tid enn hos de som har intet å bemerke. Ved manglende dokumentasjon sender vi ut e-post til den e-postadressen du opplyste om i søknaden.

Jeg får feilmeldingen «Du må ha sammenhengende datoer fem år tilbake i tid» og får ikke sendt inn skjema. Hva gjør jeg?

Du kan se vår veiledning til søknad om bakgrunnssjekk her. Der står alle feilmeldinger og hvordan du kan løse problemet beskrevet.

Jeg har fått ny jobb, må jeg søke om bakgrunnssjekk på nytt?

Sjekk alltid Min side på luftfartstilsynet.no. Dersom du har gyldig bakgrunnssjekk skal du ikke søke om ny. Søk kun om ny bakgrunnssjekk hvis gyldigheten utgår innen seks måneder, eller om du skal ha endret tilgang, fra for eksempel kjent avsender til ID – eller fra ID til sikkerhetskontrollør.

Jeg har bodd utenfor Norge, men i et EØS-land i løpet av de siste fem årene, kan jeg søke om bakgrunnssjekk?

Ja, det kan du. Du må fremskaffe politiattest fra alle land hvor du har vært registrert bosatt de siste fem år. Politiattest(er) lastes opp på Min side på luftfartstilsynet.no etter at søknad er sendt inn.

NB! Har du bemerkninger (straffbare forhold) på utenlandsk politiattest skal politiattest oversettes til norsk eller engelsk. Original og oversatt politiattest skal sendes med post til Luftfartstilsynet.

Jeg har ikke bodd i Europa i løpet av de siste fem årene, kan jeg søke om bakgrunnssjekk?

Ja, det kan du. Du må fremskaffe politiattest fra alle land du har vært registrert bosatt i de siste fem år. Politiattest(er) lastes opp på Min side på luftfartstilsynet.no etter at søknad er sendt inn.

NB! Har du bemerkninger (straffbare forhold) på utenlandsk politiattest skal politiattest oversettes til norsk eller engelsk. Original og oversatt politiattest skal sendes med post til Luftfartstilsynet.

Merk, om du har bodd i tredjeland er det botidskrav på fem år i Norge/Europa, dette gjelder kun for søkere som skal jobbe innenfor sikker sone norsk lufthavn.

På mine sider står det at jeg har gyldig bakgrunnssjekk, når får jeg kortet mitt?

ID-kort er det Avinor/lufthavnens ID-kontor som utsteder, så da må du kontakte Avinor/lufthavnens ID-kontor. Crew-kort utstedes av luftfartsselskapet du er ansatt i.

Hva menes med bekreftelse på arbeids- og utdanningsforhold?

En bekreftelse for et utdanningsforhold vil være for eksempel vitnemålet ditt. Er du enda student kan du bruke studentbeviset ditt. For arbeidsforhold vil dette kunne brukes:

  • En sluttattest der datoer for ansettelsesperiode kommer tydelig frem
  • En bekreftelse som du ber (tidligere) sjef skrive. Den trenger ikke inneholde mer enn én setning der perioden du var ansatt er nevnt. Den må være signert, og bør inneholde eventuell logo til aktuell bedrift.
  • Har du problemer med dette eller har vært arbeidsledig i denne perioden, kan NAV hjelpe deg med utskrift fra arbeidstakerregisteret.

 

Kontakt bakgrunnssjekk

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Telefon:
    09.00–11.00 (man-tors) og 12.00–14.30 (alle hverdager)