Hopp til innhold

Sikkerhetsrådet for luftfarten

Security, Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Avinor, Dag Spant. Foto: Avinor, Dag Spant

Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) har som formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfarten.

Arbeidet foregår i møter med fokus på forhold som kan ha betydning for flysikkerheten. Der får vi blant annet en statusoppdatering på trusselbildet.

Sikkerhetsrådet for luftfarten har representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

På noen av møtene deltar også Sikkerhetsrådets ekspertgruppe, som består av representanter fra blant annet flyselskapene og Avinor.

Medlemmene i ekspertgruppen skal blant annet formidle råd til Sikkerhetsrådet knyttet til sikring av passasjerer, bagasje, frakt, post, objekter og bygninger mot terrorhandlinger eller annen straffbar virksomhet.

Sikkerhetsrådet for luftfarten er et rådgivende organ for berørte myndigheter som ledes av Luftfartsdirektøren og møtes fire ganger per år.