Hopp til innhold

Ny forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-1

Samferdselsdepartementet fastsatte 14. desember 2021 en ny forskrift om luftromsorganisering.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2022, og erstatter fra samme tidspunkt dagens forskrift om luftromsorganisering (BSL G 4-1) og forskrift om fleksibel bruk av luftrommet (BSL G 4-2). Forskriften gjør også enkelte endringer i forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1).

Den nye forskriften om luftromsorganisering viderefører de fleste elementene fra dagens forskrift, men har en noe annen oppbygging, og enkelte endrede materielle bestemmelser.

De viktigste nye elementene i forskriften er:

  • Det tydeliggjøres at det er Luftfartstilsynet som er luftfartsmyndighet og som fastsetter luftromsorganiseringen.
  • Det tydeliggjøres hvilke beslutninger Luftfartstilsynet kan gjøre med hensyn til endringer i luftromsorganiseringen, og at disse beslutningene er vedtak etter forvaltningsloven.
  • Luftfartstilsynet gis hjemmel til å fastsette restriksjoner i luftrommet på en mer fleksibel måte enn tidligere, tilpasset de behov som foreligger til enhver tid. Blant annet er det beskrevet hvordan Luftfartstilsynet kan fastsette restriksjoner for ubemannet luftfart (droner), og reservere luftrom eksempelvis til bruk for Forsvarets daglige kampflytrening (FUA-områder). Luftfartstilsynet gis dessuten hjemmel til å oppheve gamle restriksjoner i luftrommet som ikke lenger anses relevante.
  • Innehavere av flyplasser gis anledning til å fastsette områder i det lavere luftrommet rundt flyplassen hvor inn- og utflygning ikke skal foregå.
  • I forbindelse med fremtidige endringer av kontrollert luftrom, fastslås det at det kontrollerte luftrommet ikke skal ha en større utstrekning enn nødvendig.
  • Lufttrafikktjenestens ansvar knyttet til flyginger i og rundt restriksjons- og fareområder tydeliggjøres.
  • De fleste tradisjonelle luftsportsområdene opphører med virkning fra 1. desember 2023. Som erstatning for disse kan det eksempelvis søkes om restriksjonsområder eller fareområder.

 

Den nye forskriften vil overta betegnelsen BSL G 4-1 på Luftfartstilsynets regelverksoversikt.

 

Publisert: 22.12.2021