Hopp til innhold

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2021/1963 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har 8. desember 2021 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Endringsforskriften gjennomfører forordning 2021/1963 av 8. november 2021 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014. Det innføres krav om at alle Part-145 vedlikeholdsorganisasjoner skal etablere et sikkerhetsstyringssystem og hendelsesrapporteringssystem. Referanser til flyingeniørsertifikat (flight engineer licences) skal fjernes fra forordning (EU) nr. 1321/2014, fordi forordning (EU) nr. 1178/2011 ikke inneholder bestemmelser for utstedelser av slike sertifikater.

Part-145 vedlikeholdsorganisasjoner gis inntil 2. desember 2024 til å komme i samsvar med de nye kravene. Etter 2. desember 2024 skal tilsynsmyndigheter tilbakekalle, begrense eller suspendere helt eller delvis godkjenningsbeviset til Part-145 organisasjoner som ikke er i samsvar med de nye kravene.

Gjennomføringen gjøres i påvente av oppdatering av EØS-avtalen. Etter at EØS -avtalen er oppdatert, vil forordning 2021/1963 gjennomføres på nytt (EØS-gjennomføring).

Vedlikeholdsforskriften er publisert på www.lovdata.no og på Luftfartstilsynets internettside https://luftfartstilsynet.no/lover-og-regler/ som BSL B 3-3.

Publisert: 09.12.2021