Hopp til innhold

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/2036 og (EU) 2020/2193 om EBT og utsatt frist for CVR m 25 t. opptakstid

I. Vedtatte forskrifter:

Luftfartstilsynet vedtok den 26. april 2021 forskrifter som gjennomfører forordning (EU) 2020/2036 og forordning (EU) 2020/2193 i norsk rett. Forordningene er tatt inn i forskrift om luftfartsoperasjoner BSL D 1-1 og forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer BSL C 1-1.

II. Lenker til regelverk

Gjennomføringsforskriftene finnes her:

Forordningene finnes her:

EASA har også publisert tilhørende AMC/GM, som finnes her:

III.  Om evidence based training (EBT)

Forordningene innfører nye felleseuropeiske regler om såkalt "evidence based training" (EBT) for flygere. ETB-treningskonseptet er en innovativ metodikk for utviklende trening av flygere og er utformet i samsvar med ICAO Doc 9995 "Manual of evidence based training". I stedet for å basere treningen på programmer og elementer som er predefinerte i regelverket, skal EBT bidra til mer tilpasset trening. Treningen blir derfor mer oppdatert opp mot dagens teknologi og operative miljø, samtidig som den kan tilpasses og spisses mot treningsbehovene til den individuelle pilot..

Reglene innfører EBT-trening som et alternativt treningsregime. Luftfartsoperatørene kan velge om de vil gå over til EBT-trening, eller om de vil fortsette etter dagens regler for trening av flygere. For luftfartsoperatører som velger å benytte EBT-trening, viser en konsekvensutredning som EASA har gjennomført at de økonomiske og administrative konsekvensene vil være positive for operatørene og flygerne, ettersom man vil få et mer kostnadseffektivt treningssystem.

IV. Om utsatt frist for taleregistrator (CVR)

Forordning (EU) 2020/2036 endrer fristen for når nyproduserte fly må leveres med taleregistratorer som har 25 timers opptakstid. Disse reglene er å finne i forordning (EU) nr. 965/2012, og fristen utsettes fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022. Årsaken til denne fristutsettelsen er leveranseproblemer av slikt utstyr som følge av COVID-19 pandemien. 

Publisert: 03.05.2021