Hopp til innhold

Webinar om luftfartshinder

Opptak av webinar om luftfartshinder, 8. februar 2023

8. februar avholdt Luftfartstilsynet og Kartverket et webinar om luftfartshinder. På denne siden finner du et opptak av webinaret og presentasjonene som ble brukt.

Temaet for webinaret var luftfartshinder, endringer i luftfartshinderforskriften (BSL E 2-1) samt innrapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Under seminaret ble noen spørsmål svart ut skriftlig, mens andre ble tatt opp muntlig. Hele opptaket ser du over.

Formålet med forskriftsendringen er å øke kravet til rapporteringsnøyaktighet for luftfartshinderdata, og å utvide omfanget av hva som regnes som et luftfartshinder. Dette skal sikre at NRL gir en mer fullstendig oversikt over hvilke menneskeskapte objekter i Norge som regnes som et hinder for luftfarten, og dermed bidra til økt flysikkerhet. Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2023. Det vises også til tidligere utsendte informasjon av 15. juni 2022 (vår ref. 22/08711-5).

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om luftfartshinder eller lurer på om et objekt du eier er et luftfartshinder, ber vi deg om å ta kontakt med oss eller Kartverket, så veileder vi deg.

Luftfartstilsynet
Henning R. Tennes, seksjonssjef flyplass og flysikring
E-post: postmottak@caa.no

Kartverket
E-post: nrl@kartverket.no