Hopp til innhold

Part-147

Part-147 er Annex IV til Commission Regulation EU No.1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Forskriften regulerer organisasjoner for opplæring og eksaminering av teknisk personell (Part-66).

MTO (Maintenance Training Organisation)

Organisasjon som er ansvarlig for basis opplæring, type opplæring av teknisk personell samt eksaminering av disse for utstedelse av Part-66 sertifikat.

Søknadsprosess for opprettelse av MTO-godkjenning: 

Part-147 Maintenance Training-organisasjoner i Norge godkjennes av Luftfartstilsynet.

  1. Søknad om opprettelse av MTO og daglig leder gjøres på EASA Form 12.
  2. Søknad om treningsleder, eksamensleder og kvalitetssjef gjøres på EASA Form 4.
  3. Søknad om godkjenning av prosedyremanual MTOE.

Før Luftfartstilsynet kan akseptere ledende personell, vil disse bli kalt inn til intervju og eventuell prøve for å vurdere kandidatens kompetanse/kunnskaper innenfor relevante regelverk og fagområde.

Annen dokumentasjon vurderes og godkjennes gjennom gransking og kommunikasjon med søker.

Før endelig godkjenning vil Luftfartstilsynet foreta en godkjenning på søkers adresse/fasiliteter for drift.

Når godkjenning er gjennomført uten avvik, kan Luftfartstilsynet utstede en Maintenance training and examination Organisation Apporoval Certificate /Schedule på EASA Form 11.