Hopp til innhold

Part-145

Vedlikehold og vedlikeholdsorganisasjoner for luftfartøy: Part-145 er Annex II til Commission Regulation EU No.1321/2014. Denne forordningen er implementert i norsk rett ved forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Organisasjon for vedlikehold av alle typer EASA luftfartøy, luftfartøy brukt i og utenfor kommersiell lufttransport og komponenter til disse. Regulert gjennom Commission Regulation EU No. 1321/2014, med tilhørende EASA Decisions og AMC materiell (Accaptable Means of Compliance).

Søknadsprosess for opprettelse av AMO-godkjenning:

  1. Søknad om opprettelse av organisasjon, med daglig leder, aktuelle fartøy etc. Søknad på EASA Form 2
  2. Søknad om akseptering av relevant personell i henhold til Part-145, A.30 og A.65. Søknad på EASA Form 4.
  3. Søknad om godkjenning av prosedyremanual. Maintenance Organisation Exposition (MOE) i henhold til Part-145, A.70.


Før Luftfartstilsynet kan akseptere ledende personell, vil disse bli kalt inn til intervju og eventuell prøve for å vurdere kandidatens kompetanse/kunnskaper innenfor relevante regelverk og fagområde.

Annen dokumentasjon vurderes og godkjennes gjennom gransking og kommunikasjon med søker.

Før endelig godkjenning vil Luftfartstilsynet foreta en adgangskontroll på søkers adresse/fasiliteter for utførelse av vedlikehold.

Når adgangskontroll er gjennomført uten avvik, kan Luftfartstilsynet utstede en Maintenance Organisation Approval / Schedule på EASA Form 3, dersom søknaden blir godkjent.

Endringer til eksisterende AMO godkjenning søkes gjennom EASA Form 2 og evt. EASA Form 4.