Hopp til innhold

Sikkerhetsstudier

For å kunne jobbe målrettet med konkrete flysikkerhetsutfordringer gjennomføres det med jevne mellomrom sikkerhetsstudier. Studiene viser hvor det har skjedd forbedringer, hvilke risikoer som gjenstår og fremmer sikkerhetstilrådninger for bransjen, inkludert myndighetene. Studiene bidrar til å oppnå store forbedringer i bransjen. Her finner du informasjon om gjennomførte sikkerhetsstudier.

Sikkerhetsstudier for Innlandshelikoptre

Tradisjonelt sett har segmentet innlandshelikopter opp igjennom årene vært utsatt for flere ulykker og hendelser enn man ut ifra aktivitet skulle forvente. Dette er en bransje som har mange risikofylte arbeidsoppdrag og der det er spesielt viktig å jobbe med sikkerhetsfremmende tiltak.

Den første Sikkerhetsstudien for Innlandshelikoptre (Safetec, 2013) viste at frekvensen for dødsulykker innen arbeidsflyging og passasjertransport med innlandshelikopter var mer enn 10 ganger høyere enn frekvens av dødsulykker i helikoptertransporten på kontinentalsokkelen. Det var behov for grunnleggende forbedringer i bransjen. Rapporten ga 41 tilrådninger for å forbedre sikkerheten. Våren 2019 kunne Luftfartstilsynet melde til Samferdselsdepartementet at siste tilrådning var lukket. Bransjen hadde oppnådd store forbedringer, men det var fortsatt behov for et kontinuerlig sikkerhetsarbeid. 

Sikkerhetsstudien for Innlandshelikoptre II (Safetec, 2021) viste at tiltak etter den første rapporten har bidratt til vesentlig økt sikkerhet i bransjen. Antall ulykker siden 2013 hadde da gått ned med 56% (per antall flytimer). Samtidig kan sikkerheten bli enda bedre, og rapporten foreslår ytterligere tiltak for å redusere havarifrekvensen.

Helikoptersikkerhetsstudier – om personelltransport på norsk kontinentalsokkel

Sikkerhetsstandarden for helikopteroperasjoner på norsk kontinentalsokkel er blant de beste i verden. Likevel er det ingen garanti mot at ulykker kan skje, og vi må fortsette samarbeidet med operatørene for at det forblir slik i fremtiden også. 

SINTEF har, på oppdrag fra oljeindustrien og myndighetene, gjennomført en serie Helikoptersikkerhetsstudier (HSS-1, HSS-2, HSS-3, HSS-3b og HSS-4). Studiene analyserer sikkerhetsutviklingen og risikofaktorer i bransjen gjennom årene, og hver studie gir anbefalinger som skal bidra til å øke sikkerheten. Rapportene for HSS-1 og 2 samt informasjon om arbeidet er tilgjengelig på nettsiden for Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Helikoptersikkerhetsstudie 1 (SINTEF, 1990) analyserer helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel i perioden 1966-1990. 

Helikoptersikkerhetsstudie 2 (SINTEF, 1999) omfatter perioden 1990-1998. 

Helikoptersikkerhetsstudie 3 (SINTEF, 2010) analyserte perioden 1999-2010 mens Helikoptersikkerhetsstudie 3b (Sintef, 2017) gir en begrenset oppdatering for perioden 2010-2015.

Helikoptersikkerhetsstudie 4 (SINTEF, 2023) har fokus på utviklingen i perioden 2010-2020. HSS-4 foreslår 39 sikkerhetsfremmende tiltak, hvorav 18 er anbefalte tiltak, til aktørene i bransjen og myndighetene. I tillegg gir rapporten anbefalinger for fremtidig arbeid innenfor helikoptersikkerheten.

På sin egen nettside vil SINTEF samle tidligere studier og annen informasjon knyttet til helikoptersikkerhet slik at man lett får oversikt over sikkerhetsutviklingen i bransjen.