Hopp til innhold

Regelverk arbeidstidsbestemmelser

Arbeidstidsbestemmelser for flygende er dekket i flere forskrifter, under finner du en oversikt.

Sivile luftfartøy

Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4) inneholder nasjonalt regelverk for arbeidstid. Den beskriver enkelte unntak, og henviser også til ytterligere regelverk.


Ervervsmessig lufttransport (CAT) med fly

Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012, annex III, subpart FTL (Flight Time Limitations) regulerer arbeids- og hviletid for besetningsmedlemmer innen ervervsmessig lufttransport (CAT) med fly. 

Bestemmelsene i subpart FTL er supplert med Certification Specifications (CS) sammen med rådgivende materiale i form av Acceptable Means of Compliance (AMC) og Guidance Material (GM).

I dokumentet «FTL Consolidated» (PDF) finner du et ukontrollert dokument hvor regelverket ovenfor er satt sammen.

I tillegg til dette har EASA publisert en FAQ (Frequently Asked Questions) hvor de utdyper deler av regelverket. Vi har skrevet litt mer om hvordan FAQ skal forstås.


Taxi-flyging med fly, ambulanseflyging med fly og enpilot CAT-operasjoner med fly

For operatører som utfører taxi-flyging med fly, ambulanseflyging med fly og enpilot CAT-operasjoner med fly sier Forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1) at disse skal fortsette å bruke bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3922/91 artikkel 8(4) og vedlegg III, kapittel Q. I tillegg inneholder FOR-2008-02-21-189 (BSL D 1-1a) tilleggsbestemmelser til Subpart Q.


Ervervsmessig luftfart med helikopter, seilfly og ballong, samt ervervsmessige spesialiserte luftfartsoperasjoner

Operatører som utfører ervervsmessig luftfart med helikopter, seilfly og ballong, samt ervervsmessige spesialiserte luftfartsoperasjoner (bruksflyging), skal ha et flyge- og hviletidssystem som er godkjent av Luftfartstilsynet.

For spørsmål om arbeidstidsbestemmelser: