Hopp til innhold

Jeg har hørt at det kan gå flere måneder før min søknad om legeattest er ferdigbehandlet. Stemmer det?

I de fleste tilfeller vil man motta enten legeattest eller avslagsbrev samme dag eller innen få dager etter man har fremmet en søknad om attest. Dersom flylegen er i tvil, eller det foreligger historikk på en medisinsk tilstand som i henhold til EASA-regelverket krever vurdering hos luftfartsmyndighetene, blir søknaden henvist av flylegen til Luftfartstilsynet. De siste årene har saksbehandlingstiden for slike saker vært kort, og de fleste vil motta svar innen 2–3 uker. Unntaksvis kan saksbehandlingstiden være lenger, og dette kan ha ulike årsaker:

  • Noen ganger har ikke flylegen lagt ved nødvendig medisinsk dokumentasjon som påkrevd av regelverket, og søknaden blir da returnert til flylegen i det elektroniske sertifiseringssystemet (EMPIC). Selv om den akkumulative saksbehandlingstiden hos Luftfartstilsynet fortsatt er kort kan dette medføre at ventetiden for søker likevel blir lang, avhengig av hvor raskt flylegen følger opp saken og ettersender dokumentasjonen.
  • I andre tilfeller er det nødvendig med en gjennomgang i Nasjonal legenemd og involvering av konkrete spesialister, og ventetiden vil da også kunne øke betraktelig. I slike saker vil helsekrav normalt ikke være oppfylt, og den ekstra saksbehandlingstiden vil vanligvis være hensiktsmessig for søker da målet er vurdere hvorvidt legeattesten likevel kan utstedes med tilpasninger eller begrensninger på en slik måte at flysikkerheten er ivaretatt.
  • Luftfartstilsynet har også opplevd at noen søkere misforstår krav om observasjonstid som lang saksbehandlingstid; dersom man har gjennomgått medisinske hendelser som for eksempel besvimelser eller utblokking av trange blodkar i hjertet kan regelverket medføre krav om det må gå litt tid før flylegen kan ta stilling til helsemessig skikkethet. Det pågår ikke saksbehandling i en observasjonstid, og søknaden om legeattest behandles av flylege eller Luftfartstilsynet først etter denne perioden har passert.

 

Publisert: 11.09.2023