Hopp til innhold

Hvordan sende politiattest til Luftfartstilsynet

For å få behandlet søknad om bakgrunnssjekk må du sende Luftfartstilsynet politiattest(er) fra alle land hvor du har vært registrert bosatt i mer enn 6 måneder de siste 5 år.

Viktig!
Politiattester skal ikke legges med elektronisk i søknad om bakgrunnssjekk. Politiattester skal heller ikke sendes med e-post til Luftfartstilsynet.

Politiattest(er) kan sendes Luftfartstilsynet på følgende måter:

Min side

Gjennom våre nettsider www.luftfartstilsynet.no og Min side (øverst til høyre på nettsiden):

  • Logg inn med Elektronisk ID, her vil du få status om din bakgrunnssjekk
  • Velg Last opp politiattest
  • Finn frem politiattesten på din PC og klikk Åpne
  • Attesten er lastet opp


Digipost

I Digipost kan du videresende eller laste opp politiattest(er).

  • Logg inn i Digipost med Elektronisk ID
  • Åpne mottatt politiattest – eller last opp fra din PC
  • I kolonnen til høyre velger du Videresend
  • Du får opp ny side hvor du i «Til-feltet» skriver Luftfartstilsynet
  • Bla ned til nederst på siden – og klikk på Send meldingen

NB! Bruk nettsiden – en del har problemer med å få videresendt fra app.


Post

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø
Norway

 

Har du spørsmål vedrørende bakgrunnssjekk?

Ta gjerne kontakt med oss per e-post til bakgrunnssjekk@caa.no.

Vennligst oppgi fullt navn og fødselsdato (evt. D-nummer) ved henvendelser.

Publisert: 03.06.2020