Hopp til innhold

Gjenstander som er forbudt i bagasjen

Dersom en gjenstand har farlige egenskaper (brannfarlig, giftig, etsende, etc), skal den ikke tas med i håndbagasje eller innsjekket bagasje. Det er noen få unntak fra denne regelen, men også for unntakene kan det blant annet være mengderestriksjoner, styrkerestriksjonen, krav til emballering, merking, plassering og innhenting av tillatelse.

Passasjerer kan ikke ta med seg følgende gjenstander inn i sikkerhetsbegrensede områder eller om bord i et fly:

a) Skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler – innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil, herunder:

 • alle typer skytevåpen, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer
 • lekepistoler, kopier og etterligninger av skytevåpen som kan forveksles med virkelige våpen
 • deler til skytevåpen, unntatt kikkertsikter
 • trykkluft- og CO2-drevne skytevåpen, f.eks. luftpistoler og luftgeværer
 • signalpistoler og startpistoler
 • buer, armbrøster og piler
 • harpungeværer
 • spretterter og slynger

b) Bedøvende innretninger – innretninger som er utformet spesielt for å bedøve eller lamme, herunder:

 • elektrosjokkvåpen, f.eks. elektrosjokkpistoler og elektrosjokkbatonger,
 • innretninger til bedøving og avliving av dyr
 • bedøvende og lammende kjemikalier, gasser og sprayer, f.eks. tåregass, pepperspray, syreholdig spray og spray mot skadedyr

c) Skarpe eller spisse gjenstander – gjenstander med skarp spiss eller skarp egg som kan forårsake alvorlige skader, herunder:

 • gjenstander utformet for hogging, f.eks. økser og kjøttøkser
 • isøkser og ishakker
 • barberblader
 • tapetkniver
 • kniver med blad som er lengre enn 6 cm
 • sakser med blad som er lengre enn 6 cm målt fra dreiepunktet
 • kampsportsutstyr med skarp spiss eller skarp egg
 • sverd og sabler

d) Verktøy – verktøy som kan brukes til å forårsake alvorlig skade eller brukes til å true luftfartøyets sikkerhet, herunder:

 • brekkjern
 • boremaskiner og bor, herunder batteridriller
 • verktøy med et blad eller skaft som er lengre enn 6 cm og kan brukes som våpen, f.eks. skrujern og meisler
 • sager, herunder batteridrevne sager
 • blåselamper
 • boltpistoler og spikerpistoler

e) Stumpe gjenstander – gjenstander som kan forårsake alvorlige skader når de brukes til å slå med, herunder:

 • balltrær
 • klubber, køller og batonger, f.eks. totenschlägere og politikøller
 • kampsportsutstyr

Følgende er ikke tilllatt verken i håndbagasjen eller innsjekket bagasje:

f) Eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger – eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, brukes til å forårsake alvorlig skad eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder:

 • ammunisjon
 • fenghetter
 • detonatorer og lunter
 • kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger
 • miner, granater og andre militære eksplosiver
 • fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr
 • røykbomber og røykpatroner
 • dynamitt, krutt og plastiske eksplosiver

Flyselskapene har en komplett oversikt over hva som kan tillates, og tilhørende restriksjoner.

Dersom du skal reise med gjenstander som har farlige egenskaper, må du sette deg godt inn i de transportkravene som gjelder for den aktuelle gjenstanden. Vær oppmerksom på at flyselskapene kan ha strengere krav enn myndighetskravene.