Grøt, pudding, gelé og krem

Grøt, pudding, gelé og krem regnes som flytende, og kan tas med i småbeholdere på maks 100 milliliter. Større mengder må sendes i innsjekket bagasje.
Publisert: 22. jun 2018