Hopp til innhold

Ammunisjon

Det er tillatt å ha med ammunisjon i innsjekket bagasje så lenge flyselskapets prosedyrer for håndtering av våpen og ammunisjon følges. Passasjeren må informere flyselskapet ved innsjekk om at bagasjen inneholder ammunisjon.

Kun ammunisjon i fareklasse Div. 1.4S, UN 0012 eller UN 0014 er tillatt. Ammunisjonen skal være forsvarlig pakket. Passasjerer kan ta med inntil 5kg (11 lbs) bruttovekt per person og ammunisjonen må være til passasjerens eget bruk. Ammunisjon med eksploderende eller brennende prosjektiler er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å sampakke flere passasjerers tillatte mengde.

Man kan bare ta med ammunisjon til utlandet dersom det er tillatt på bestemmelsesstedet, samt alle steder den reisende mellomlander. Dette må sjekkes med landet du reiser til.

Ta kontakt med flyselskapet du reiser med for mer informasjon om pakking av ammunisjon.

Publisert: 18.05.2018