Hopp til innhold

Endring av teorieksamen for PPL/LAPL i Norge

cockpit

Luftfartstilsynet har identifisert behovet for en omfattende revidering av eksamensbanken for PPL/LAPL (Private Pilot Licence / Light Aircraft Pilot Licence).

Dagens eksamensbank, som er forpliktet til å dekke syllabusen for PPL som definert i FCL.215 jf. AMC1 FCL.215, har for få oppgaver, noe som begrenser testing av bred kunnskap og variasjon mellom kandidater og mellom første- og annengangsprøver. Luftfartstilsynet har derfor bestemt seg for å innføre en større og sterkere eksamensbank.

Dette initiativet er i tråd med Luftfartstilsynets mandat, som forplikter oss til å etablere nødvendige systemer og prosedyrer for gjennomføring av eksamen i samsvar med krav i regelverket, jf. ARA.FCL.300(a). Videre er vi forpliktet til å informere kandidater om eksamensspråk jf. ARA.FCL.300(c).

Nyttig å merke seg er at den nye databanken kun vil være tilgjengelig på engelsk. Dette er i tråd med krav om god engelskforståelse for utstedelse av PPL/LAPL-sertifikat, og er viktig for flysikkerhet, da korrekt fraseologi og språk er avgjørende i luftfarten.

Den nye eksamensbanken dekker ikke bare PPL-syllabusen grundigere, men har også et bredere utvalg av oppgaver. Den er allerede tatt i bruk av flere luftfartsmyndigheter i Europa og er anerkjent for sin evne til å teste kandidaters forståelse av pensum på en mer omfattende måte.

Overgang til engelsk på PPL/LAPL-eksamen vil også gi kandidater som ønsker å fortsette med ytterligere rettigheter og sertifikater, en mer konsekvent vei videre. Det er verdt å merke seg at etter oppstart av den nye eksamensordningen, vil det ikke lenger være mulig for kandidater å fullføre eventuelle resterende eksamener på norsk. Dersom en kandidat har gjennomført 8 av 9 eksamener på norsk, må kandidaten gjennomføre niende eksamen på engelsk. Luftfartstilsynet planlegger at den nye eksamensordningen skal tre i kraft fra 15. april 2024.

Oppstart av prøveeksamen blir sannsynligvis i oktober 2023. Det har ingen hensikt å kontakte oss om prøveeksamen før den tid. Vi vil publiserer informasjon når prøveeksamen blir aktuelt. Kandidater kan da gjennomføre prøveeksamen. Disse kandidatene vil få mulighet til å gjennomføre dette gratis og må forholde seg til lovkrav beskrevet i FCL.025. Ved bestått prøveeksamen vil teorien være gyldig for PPL/LAPL.

Sist oppdatert: 08.03.2024