Hopp til innhold

Regelverksprat – en podcast fra Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets podcast.

Luftfartstilsynets Regelverksprat, en podcast om flysikkerhet. Første episode handler om rus, psykolog og kollegastøtte, og nytt regelverk på området.

Samlivsbrudd, dødsfall, depresjon, kritiske situasjoner om bord. Piloter og flyvende personell opplever traumatiske og krevende hendelser på jobb og i privatlivet – akkurat som alle andre. Opplevelsen av å bli sett på som «en som skal takle stress, tøffe, krevende situasjoner og bare stå i det» kan være slitsom.

Slike hendelser kan hos noen utvikle både rus og mentale utfordringer. Da er det godt å ha noen å henvende seg til eller snakke med. Noen som både forstår situasjonen og kan veilede eller sørge for profesjonell hjelp om det er nødvendig.

Nytt regelverk gir denne arbeidsgruppen og arbeidsgiver bedre mulighet og konkrete rammer for hvordan forebygge, lage et godt og tillitsbasert program for å sikre god hjelp og videre oppfølging. Vår podkast gir deg en overordnet innføring om dette.

Lytt til podcasten der hvor du vanligvis lytter, eller så finner du episoden her.

Vert for denne episoden:

Nanna Herman Vik
Flyoperativ inspektør

Nanna har mange års bakgrunn som cabincrew, AKAN representant og ansattrepresentant i AMU.

Sammen med:
Tove Skogheim
Seksjonssjef flyoperativ

Som tidligere flykaptein og sjefspilot har Tove vært med å bygge kollegastøtteprogrammet og hatt dialog med personer som har hatt behov for hjelp.

Tom Egil Herredsvela
Juridisk seniorrådgiver

Tom Egil Herredsvela er vår juridiske spisskompetanse på området og ellers alt regelverk knyttet til operativ flyvning.

Sist oppdatert: 05.03.2023