Hopp til innhold

Pakistan International Airlines (PIA) utestengt fra Europa i seks måneder

Foto: Mali Malmedal / Luftfartstilsynet

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har fattet vedtak om suspendering av PIAs autorisasjon til å fly til og fra medlemslandene. Suspenderingen vil også gjelde i Norge og gjelder ut året.

Suspenderingen kommer etter at det i forrige uke ble kjent at en stor del av de sivile pilotene i Pakistan ikke har sertifikatene sine i orden.

PIA har i mange år trafikkert Norge. Luftfartstilsynet tar jevnlig rutinemessige stikkprøver av utenlandske flyselskap når de besøker norske lufthavner, deriblant PIA. Som en del av disse inspeksjonene kontrolleres mannskapets sertifikater. Det har ikke blitt gjort funn under disse inspeksjonene som har gitt grunn til å tvile på pilotenes sertifikater eller sikkerheten for øvrig.

Luftfartstilsynet avventer nå undersøkelsene som gjøres av pakistanske og europeiske luftfartsmyndigheter og eventuelle nye avgjørelser som følger av disse.

Publisert: 01.07.2020