Hopp til innhold

Luftfartstilsynet har vedtatt reaksjonspolicy

Lover og regler

Luftfartstilsynet har nylig vedtatt retningslinjer for behandling av brudd på luftfartsloven og annet regelverk (reaksjonspolicy). Disse beskriver tiltakene Luftfartstilsynet vil kunne benytte når pålegg eller påbud ikke blir etterkommet.

Når Luftfartstilsynet blir oppmerksom på brudd på luftfartsloven og øvrig regelverk som vi forvalter, kan vi ta i bruk ulike virkemidler.

Ofte er den ordinære tilsynsprosessen, råd, veiledning og informasjon tilstrekkelige. Av og til skal sterkere virkemidler til. I våre retningslinjer for behandling av brudd på luftfartsloven og annet regelverk (reaksjonspolicy) finnes ytterligere tiltak som Luftfartstilsynet kan ta i bruk når pålegg eller påbud ikke gir ønsket resultat.

Publisert: 27.11.2020